คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-02-2021 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology