อบต.ขามทะเลสอ ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำการ อบต.ขามทะเลสอ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 15.00 น.

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-04-2021 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology