องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-04-2021 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology