กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-04-2021 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology