อบต.ขามทะเลสอ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่กักตัว (Local Quarantion) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ณ วัดป่าอิสริการาม ม.7 ต.ขามทะเลสอ

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-07-2021 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology