เนื่องจากที่ทำการ อบต.ขามทะเลสอ มีประชาชนผู้รับบริการ/ติดต่อราชการจำนวนมาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด อบต.ขามทะเลสอ จึงได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2021 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology