เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. อบต.ขามทะเลสอ นำโดยนายประพัด ขาขุนทด นายก อบต. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ จำนวน 2 ครัวเรือน

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-07-2021 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology