องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ ดำเนินกิจกรรมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่รับผิดชอบ ตัดกิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ตามโครงการ " โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2564

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-09-2021 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology