วันที่10 ม.ค. 2565 องค์การบริการส่วนตำบลขามทะเลสอได้ดำเนินการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ประจำปี2565 ในวาระแถลงนโยบาย ของนายก อบต.ขามทะเลสอ ต่อสภา อบต.ขามทะเลสอ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขามทะเลสอ

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 10-01-2022 00:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology