พิธีอัญเชิญและพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 21-10-2015 07:15:57


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology