ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2556
 - เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2556
 - เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2556
 - ประกาศสภา เรื่องกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี2556
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรกปี2559
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรกปี2560
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology