ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology