หัวข้อ
วันที่
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 05-08-2019
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ปี 2562 10-06-2019
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆประจำปี พ.ศ.2561 05-06-2019
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 05-06-2019
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ปี 2562 08-05-2019
     ผลจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2562 03-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะกุดค่า ม.8 บ้านน้อยพัฒนา 15-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกเหมืองสาธารณะสายไปโคกพรม ม.1 บ้านขามทะเลสอ 15-03-2019
     ผลจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์ 2562 06-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยประจวบ ม.9 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนถึงบ้านนางชุติมา ม.9 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองบริบูรณ์ฝั่งขวา-นานายนุ ม.8 บ้านน้อยพัฒนา 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงพยาบาลเชื่อมต่อถนนสายแยกโคกสูง ม.7 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายายทอง(ติดวัดบ้านโคกสะออน) ม.6 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกะเสา-ซอยครูพี่เลี้ยง ม.6 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สามแยกกากหมูถึงคอกวัวนายละม่อม ม.5 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองบริบูรณ์ฝั่งขวา (นาจ่าสมบัติ) ม.4 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบริบูรณ์ ม.3 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรังสายไปโคกข้างบ้านยายเทือง ม.2 บ้านหนองคู 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 28-02-2019
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญแรกปี 2562 14-02-2019
     ผลจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2562 11-02-2019
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 25-01-2019
     ผลจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2561 10-01-2019
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 06-12-2018
     ผลจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2561 06-12-2018
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ปี 2561 15-11-2018
     ผลจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2561 09-11-2018
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 12-10-2018
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12-10-2018
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03-10-2018
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการ อบต.ขามทะเลสอ 28-09-2018
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามทะเลสอ 28-09-2018
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาช่วยงานเอกสารกองการศึกษา อบต.ขามทะเลสอ 28-09-2018
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสารกองช่าง อบต.ขามทะเลสอ 28-09-2018
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการด้านสาธารณูปโภค(กิจการประปา) อบต.ขามทะเลสอ 28-09-2018
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ อบต.ขามทะเลสอ 28-09-2018
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสมบัติแผ่นดิน อบต.ขามทะเลสอ 28-09-2018
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย อบต.ขามทะเลสอ 28-09-2018
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 10-09-2018
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 05-09-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายหนองไผ่ ม.9 16-08-2018
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2561 08-08-2018
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 08-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายไปคลองขากบ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน 07-08-2018
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 05-07-2018
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 26-06-2018
     ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุด 26-06-2018
     แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 24-06-2018
     ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังปี 2561 13-06-2018
     ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถขยะ 05-06-2018
     ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 17-05-2018
     ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ 17-05-2018
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ปี 2561 15-05-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆประจำปี พ.ศ.2560 01-05-2018
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านางวันทนา ม. 23-01-2018
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.คลอง 1 ต่อจากคอนกรี 23-01-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้า 23-01-2018
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลอ 20-12-2017
     ประกาศราคากลางโครงการบริหารกิจการประปาระบบประปาตำบ 18-12-2017
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสระอีสานเขียว-คลอง 18-12-2017
     ประกาศราคากลางโครงการบริหารกิจการประปาระบบประปา ตำ 18-12-2017
     ประกาศราคากลางโครงการบริหารกิจการประปาระบบประปา ตำ 18-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลั 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้ 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแย 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลา 07-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโ 07-12-2017
     ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 02-11-2017
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 01-11-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมางานเอกสารกองช่าง 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนสาธารณะ 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลงานสาธารณูปโภคและกิจการป 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาช่วยงานเอกสารกองการศึกษา 06-10-2017
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ 06-10-2017
     ประชาสัมพันธ์การติดประกาศผลงาน กองทุน สปสช. ปี 256 29-08-2017
     สรุปผลการดำเนินงานกองทุน สปสช. อบต.ขามทะเลสอ ปี 25 29-08-2017
     ผลการพิจารณาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง 13-07-2017
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง 2 บ้าน 28-06-2017
     ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 16-05-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายบ 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไปทุ่ง ม 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลปร 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองสอง- 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงว่อมแซมถนนสายเลียบคลอ 18-04-2017
     ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลำบริบูรณ์เหนือ 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายด 18-04-2017
     ประกาศราคากลางโครงกรก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประม 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทอง 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเลียบคลอง 2Rถึงคลอง 15-03-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกันงา- 15-03-2017
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญแรกปี 2560 09-02-2017
     ภาพกิจกรรมโครงการค่ายสุขภาพดีวิถีไทย 17-09-2016
     กิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพแม่และเด็ก 19-08-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรกของปี 2559 19-02-2016
     ประกาศการดำเนินงานปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บร 10-06-2015
     ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 08-06-2015
     ประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ AEC 05-06-2015
     ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด 05-06-2015
     โรคไข้เลือดออกมหันตภัยร้ายใกล้ตัวคุณ 05-06-2015
     โรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงสุนัข รักถูกวิธี 05-06-2015
     รวมใจลดโลกร้อนด้วยหลักการ GREEN & CLEAN 05-06-2015
     การคัดแยกขยะมูลฝอย 05-06-2015
     การรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะในชุมชน 05-06-2015

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
E-Mail: admin@khamthaleso.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology