ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-03-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-02-2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-01-2564
จ้างสถาบันการศึกษา สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพการให้บริการของ อบต.ขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
จ้างซ่อมแซมรถจัดเก็บขยะ ทะเบียน 89-2241 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2563
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology