ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดทางระบายน้ำท่วมซอยป่ามะพร้าว หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดที่ระบายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลต้าไวโอเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-08-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2564
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นมกล่องยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology