ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-08-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-08-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-07-2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (นมถุงพาสเจอร์ไรส์) เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกะเสา-ซอยครูพี่เลี้ยง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกันงา-หน้าวัดโคกสะออน หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2565
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology