ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (นมกล่อง,นมถุงพาสเจอร์ไรส์) เดือน มิ.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง,หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง,หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2565
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology