ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
จ้างเหมาเครื่องจักร เกรด บด อัด ถนนในเขตตำบลขามทะเลสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
จ้างเหมาเครื่องจักรพร้อมรถบรรทุกถมดินซ่อมแซมถนนเลียบคลองบริบูรณ์พังสไลด์ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2565
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง ขนาด 40 นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-04-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เมษายน2565) นมกล่องยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2565
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะรื่นรมย์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2565
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology