ผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกอบต.และเจ้าหน้าที่พนักงานอบต.ขามทะเลสอร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวฯลฯสนามกีฬาสวนสาธารณะหมู่6 บ้านโคกสะออน ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-09-2022 06:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology