พบปัญหาแจ้งเรื่องได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.แสกน QR Code 2.พิมพ์ รายละเอียด เรื่องที่ต้องการแจ้ง 3.ถ่ายภาพ 4.เลือกประเภทปัญหา 5.กดระบุตำแหน่ง แชร์ตำแหน่งที่พบปัญหา

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-10-2022 06:00:00


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology