ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565
 - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565
 - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565
 - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565
 -  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2565
 -  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564
 - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564
 - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564
 - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564
 - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2564
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563
 - ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 บ้านพวงพยอม
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology