โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายสุรศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology