โครงสร้างองค์กร
 
 
 
ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางจริญธรณ์ กีรัตยากุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวพัสตราภรณ์ แอนเพชร
ครู
 
นางสาวพรพิมล แซ่เฮง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวพุทธชาติ เพียรทำดี
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology