โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายประพัด ขาขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ โทร.098-5849613
 
นายชน เทศสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ โทร.085-2064221
 
นายพัลลภ โพธิ์ศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ โทร.088-3723654
 
นางวิมล พิมพ์ศิริ
เลขานุการนายก T.085-7781418
 
นายวิชัย สุรินทร์
ปลัด อบต.ขามทะเลสอ โทร.0885952824
 
นายอำพล โทษา
รองปลัด อบต.ขามทะเลสอ โทร.0803790978


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology