ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (นมถุงพลาสเจอร์ไรส์) ประจำเดือนธันวาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาฯ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะชนิดหยดพร้อมอุปกรณ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (นมถุงพลาสเจอร์ไรส์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกกากหมูถึงคอกวัวนายละม่อม หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-10-2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกกากหมูถึงคอกวัวนายละม่อม หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-10-2565
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology